INFO

1Otvárací čas
- festivalový areál 17-02.00 hod
- klub unique 22-05.00 hod
2Parkovanie
- parkovanie priamo v areáli nie je možné, autá sa dajú zaparkovať na blízkych veľkokapacitných parkoviskách pri cintoríne Slávičie údolie alebo pred OC Cubicon (cca 100 metrov)
3Doprava
- MHD linka 31 (konečná zastávka Slávičie údolie)
- MHD linka 39 (konečná zastávka Slávičie údolie)
- MHD linka 131 (konečná zastávka Slávičie údolie)
- nočné spoje po skončení podujatia budú posilnené
4Deti, ZŤP a psy
- deti do 12 rokov (vrátane) majú vstup zdarma v sprievode dospelej osoby so zakúpenou vstupenkou
- držitelia preukazu ZŤP majú nárok na zľavnené vstupné 4€ (po predložení preukazu ZŤP)
- psy do festivalového areálu nemajú povolený vstup
5Bicykle
- do festivalového areálu nie je povolený vstup s bicyklom
6Alkoholické a nealkoholické nápoje
- do festivalového areálu je zákaz vnášať alkoholocké a nealkoholické nápoje
7Nebezpečné predmety
- do festivalového areálu je zakázané vnášať zbrane, sklenené fľaše, dáždniky, a iné nebezpečné predmety. Návštevníci berú na vedomie, že strážna služba je oprávnená skontrolovať vstupujúcich. Osoby, vlastniace nebezpečné predmety, nebudú vpustené do areálu.
8Fotografovanie a nahrávanie
- v celom areáli je zákaz používania fotografických aparátov (s výnimkou malých osobných fotoaparátov a mobilných telefónov), ako aj vyhotovovanie nepovolených audiovizuálnych záznamov.